Privacy verklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Kookstudio Kookrijk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Kookstudio Kookrijk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kookstudio Kookrijk verstrekt. Kookstudio Kookrijk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM KOOKSTUDIO KOOKRIJK GEGEVENS NODIG HEEFT

Kookstudio Kookrijk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG KOOKSTUDIO KOOKRIJK GEGEVENS BEWAART

Kookstudio Kookrijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Kookstudio Kookrijk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Kookstudio Kookrijk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kookstudio Kookrijk gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Met betrekking tot Google Analytics kunnen we het volgende meedelen:

  • We maken gebruik van Google Analytics-cookies
  • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd
  • ‘gegevens delen’ is uitgezet
  • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@www.kookrijk.nl Kookstudio Kookrijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Kookstudio Kookrijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kookstudio Kookrijk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kookstudio Kookrijk op via info@www.kookrijk.nl
www.kookrijk.nl is een website van Kookstudio Kookrijk. Kookstudio Kookrijk is als volgt te bereiken:

Postadres: Demmersdwarsweg 6 7614 LD Mariaparochie
Vestigingsadres: Demmersdwarsweg 6 7614 LD Mariaparochie
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 081576190000
Telefoon:0546-865637 of 0648188860
E-mailadres:info@www.kookrijk.nl